Teller och Kortaccept har blivit Nets

Publicerad: 2018-01-31 Kategorier: Taggar: bolagkortacceptnetsteller

Netskoncernen förenklar varumärkes- och bolagstrukturen och från den 13 december 2017 så är dotterbolagen Teller och Kortaccept nu Nets. 

Rent legalt innebär det att alla Teller- och Kortaccept-bolag i Norden inkorporeras i Nets Denmark A/S. Från den 13 december ingår alltså dessa bolag i Nets-varumärket och kommer fortsättningsvis att kommunicera som Nets.

– Vi har velat ha en enklare företagsstruktur och mindre separata varumärkena. Det är glädjande att Teller och Kortaccept nu får en komplett Nets-identitet som stödjer ambitionen att vara en heltäckande leverantör under ett varumärke för handlare, som också inkluderar kortinlösen, säger Patrick Höijer, vice vd på Nets i Sverige.

Teller har varit en del av Nets sedan etableringen år 2010 efter samgåendet mellan PBS och Nordito. År 2015 förvärvades Kortaccept och båda inlösningsföretagen Teller och Kortaccept har funnits kvar i Norden som skiljda varumärken och bolag inom Netskoncernen. I och med att varumärkes- och bolagstrukturen nu förenklas blir det en mer samstämmig struktur och starkare varumärke gentemot kunderna. Det hjälper också att effektivisera verksamheten och förenkla processerna inom koncernen.

Varumärkes- och bolagstrukturändringarna innebär inga praktiska förändringar för varken kunder eller medarbetare, utöver själva namnbytet.